Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri

İstanbul Arel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakemsiz veya hakemli değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı kongre, sempozyum, konferans ve benzerlerine yönelik projelerdir. Sağlanacak destek miktarı, Bilimsel Etkinliğin ulusal veya uluslararası olması gibi kriterler de göz önüne alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenen Bilimsel Etkinlik Düzenlemeyi Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

Bilimsel Etkinlik Düzenleme Formu İçin Tıklayınız.