Bilimsel Yayınlar

Yayın ve Atıf Sayısı Yıllara Göre 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Toplam
Yayın Sayısı 37 53 28 21 11 7 3 1 161
Tüm Yayınlara Alınan Atıf Sayısı 107 64 39 10 1 - 3 - 224
Yayın Türüne Göre Dağılım 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Toplam
Makale 33 37 17 11 8 1 3 - 110
Mektup 1 1 - - - - - - 2
Konferans Bildirisi 1 13 10 4 1 6 - 1 36
Toplantı Özeti 1 1 - 3 1 - - - 6
Kitap Değerlendirmesi - - 1 - 1 - - - 2
İnceleme 1 - - 2 - - - - 3
Editoryal Bilgilendirme - - - 1 - - - - 1
Düzeltme - 1 - - - - - - 1
Yıl Toplamları 37 53 28 21 11 7 3 1 161

ULUSLARARASI ATIF DİZİNLERİ:

SCI : Science Citation Index Expanded                                                                                                                            

SSCI : Social Sciences Citation Index

A&HI : Arts & Humanities Citation Index

Conference Proceedings Citation Index

* Ocak 2016 itibariyle Web Of Science' da yer alan İstanbul Arel Üniversitesi adresli tüm yayınlar dikkate alınmıştır.

 

Adı Soyadı Ünvan Birim Bölüm / Program Makale Sayısı
KOLCU, Onur Buğra Öğr. Gör. Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı 15
ŞİMŞEK, Ömer Faruk Doç. Dr. Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 11
KOTİL, Kadir Prof. Dr. Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 6
KURT, Pınar Yrd. Doç. Dr. Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 6
OSMAN, Onur Doç. Dr. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 5
KUZU, Duygu Arş. Gör. Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4
ŞAHİN, Yesim Müge Yrd. Doç. Dr. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği 4
AYRANCI, Evren Doç. Dr. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3
TOLSTYKH, Vladimir Prof. Dr. Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar 3
AYAZ, Muhammed Yard. Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi 2
BERBER, Ergül Doç. Dr. Fen - Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 2
GÜRKANLI, Ahmet Turan Prof. Dr. Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar 2
TARI İLGİN, Özlem Yard. Doç. Dr. Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar 2
GÜLLÜOĞLU, Sabri Serkan Yard. Doç. Dr. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1
BİNAY, Barış Yard. Doç. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 1
GÜNEY, Evren Yard. Doç. Dr. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 1
AY, Burcu Yüksek Lisans Öğrencisi Sosyal Bilimler Enst. Psikoloji 1
KINA, Muammer Öğr. Gör. Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi 1
GÜNGÖR, İbrahim Halil Doktora Öğrencisi Sosyal Bilimler Enst. Psikoloji 1
ONUR, Nesrin Öğr. Gör. Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı 1
TUNÇ, Pervin Öğr. Gör. Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları Işletmeciliği Programı 1
BİRTANE, Sibel Öğr. Gör. Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı 1
BALIKÇI, Emre Yard. Doç. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans 1
BÜYÜKÜNAL, Serkan Kemal Yrd. Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik 1
ÇOLAKOĞLU, Nurdan Yrd. Doç. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1
ESEN, Vedat Öğr. Gör. Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı 1
OYMAEL, Sabit Prof. Dr. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1
SÖNMEZ, Ferdi Yard. Doç. Dr. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1

*Ocak 2016 itibariyle Web Of Science' da yer alan İstanbul Arel Üniversitesi adresli makaleler dikkate alınmıştır. 

Birim Bölüm / Program 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar 2 5 3 - - - 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 - 1 1 - - -
Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık - - - - - - 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2 10 10 3 2 - -
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İng) 1 3 - - - - -
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans 1 - - - - - -
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 - - 2 3 - -
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 5 3 - 1 - - 1
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği 2 3 - - - - -
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği - - - 3 2 - -
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1 - - - - - -
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1 - - - - - -
Meslek Yüksek Okulu Optisyenlik Programı 12 3 - - - - -
Meslek Yüksek Okulu Makina - 1 1 - - - -
Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknolojisi 1 - - - - - -
Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı - - - - - 1 -
Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 1 - - - - -
Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı - 1 - - - - -
Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı 1 - - - - - -
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 1 1 - - - - -
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1 4 1 - - - -
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik - - 1 - 1 - -
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik - 1 - - - - -
Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Yüksek Lisans) - 1 - - - - -
Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Doktora) - - - 1 - - -
Toplam   33 37 17 11 8 1 3

*Ocak 2016 itibariyle Web Of Science' da yer alan İstanbul Arel Üniversitesi adresli makaleler dikkate alınmıştır. 

Yıl Uluslararası Atıf Dizinlerinde Yayınlar Uluslararası
Hakemli Dergilerde
Makale
Ulusal
Hakemli Dergilerde
Makale
Bildiri Kitap Kitapta Bölüm Toplam
2015 37 11 3 2 3 7 63
2014 53 31 11 8 3 6 112
2013 28 51 35 88 16 16 234
2012 21 38 19 38 9 4 129
2011 11 22 20 25 9 4 91
2010 7 4 7 8 1 1 28
2009 3 3 3 - - - 9
2008 1 - 6 1 1 - 9
Toplam 161 160 104 170 42 38 675
Birim 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Toplam
Fen - Edebiyat Fakültesi 9 32 105 41 26 1 4 - 218
Güzel Sanatlar Fakültesi - - 1 - - - - - 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 16 15 50 16 16 5 - - 118
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 17 24 23 26 15 12 2 1 120
İletişim Fakültesi 3 10 8 13 8 - - - 42
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 13 17 10 8 - - - 52
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - 6 20 10 14 7 3 7 67
Meslek Yüksekokulu 14 11 9 12 4 3 - 1 54
Sosyal Bilimler Enstitüsü - 1 1 1 - - - - 3
Toplam 63 112 234 129 91 28 9 9 675
Fakülte Bölüm / Program Yayın Türü 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 TOPLAM
Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar Makale 2 5 3 - - - 1 - 11
Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar Konferans Bildirisi 1 - - 1 1 - - - 3
Fen - Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Makale 1 - 1 2 - - - - 4
Fen - Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Mektup - 1 - - - - - - 1
Fen - Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Toplantı Özeti 1 1 - 1 1 - - - 4
Fen - Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik İnceleme 1 - - 1 - - - - 2
Fen - Edebiyat Fakültesi Mütercim - Tercümanlık Makale - - - - - - 1 - 1
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Makale 2 10 10 3 2 - - - 27
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Toplantı Özeti - - - 2 - - - - 2
İletişim Fakültesi  Gazetecilik Editoryal Bilgilendirme - - - 1 - - - - 1
İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi İşletme Makale 1 3 - - - - - - 4
İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi İşletme Konferans Bildirisi - - 5 - - - - - 5
İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Makale 1 - - - - - - - 1
İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Konferans Bildirisi - 2 - - - - - - 2
İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kitap Değerlendirmesi - - 1 - 1 - - - 2
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Makale 2 3 - - - - - - 5
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Konferans Bildirisi - 1 2 - - - - - 3
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Düzeltme - 1 - - - - - - 1
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Makale 1 - - 2 3 - - - 6
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Konferans Bildirisi - 1 1 - - 6 - - 8
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makale 5 3 - 1 - - 1 - 10
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konferans Bildirisi ??? 2 - - - - - - 2
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Makale - - - 3 2 - - - 5
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Konferans Bildirisi - 1 1 2 - - - - 4
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Makale 1 - - - - - - - 1
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mimarlık Konferans Bildirisi - - - 1 - - - - 1
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mimarlık Makale 1 - - - - - - - 1
Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları  İşletmeciliği Programı Makale - 1 - - - - - - 1
Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Konferans Bildirisi - 1 - - - - - - 1
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Makale - 1 - - - - - - 1
Meslek Yüksekokulu Makine Programı Makale - 1 1 - - - - - 2
Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Makale - - - - - 1 - - 1
Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı Makale 12 3 - - - - - - 15
Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Makale 1 - - - - - - - 1
Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletmeciliği Programı Konferans Bildirisi - - - - - - - 1 1
Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Makale 1 - - - - - - - 1
Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Konferans Bildirisi - 1 - - - - - - 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Makale - 1 - - - - - - 1
Sağlık Bilimleri  Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Makale 1 1 - - - - - - 2
Sağlık Bilimleri  Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Makale 1 4 1 - - - - - 6
Sağlık Bilimleri  Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Mektup 1 - - - - - - - 1
Sağlık Bilimleri  Yüksekokulu Hemşirelik Makale - - 1 - 1 - - - 2
Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Makale - 1 - 1 - - - - 2
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme-Yönetim Organizasyon Konferans Bildirisi - - 1 - - - - - 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Konferans Bildirisi - 1 - - - - - - 1
Genel Toplam 37 53 28 21 11 7 3 1 161