Projeler

Fakülte Birim TBTK SANT KPBP BAP COST SANAYİ ABDP UABP DGRP Toplam
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bilgisayar - - - - - - - - - -
Moleküler Biyoloji ve Genetik 9 - - 1 1 - - - - 11
Mütercim Tercümanlık - - - - - - - - - -
Psikoloji 1 - - - - - 1 - - 2
Sosyoloji - - - - - - - - - -
Türk Dili ve Edebiyatı - - - - - - - - - -
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım - - - - - - - - - -
Moda ve Tekstil - - - - - - - - - -
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme - - - 1 - - - - - -
İşletme (İng) - - - - - - - - - -
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - - - - - - - - - -
Uluslarası İlişkiler - - - - - - - - - -
Uluslarası İlişkiler(ing) - - - - - - - - - -
Uluslarası Ticaret ve Finans - - - - - - - - - -
İletişim Fakültesi Gazetecilik - - - - - - - - - -
Görsel iletişim ve Tasarım - - - - - - - - - -
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - - - - - - - - - -
Medya ve İletişim Sistemleri - - - - - - - - - -
Radyo Televizyon ve Sinema - - - - - - - - - -
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği - - - - - - - - - -
Bilgisayar Mühendisliği (ing) - - - - - - - - - -
Biyomedikal Mühendisliği - - - 1 - 1 - - - 2
Elektrik Elektronik Mühendisliği - - - - - - - - - -
Elektrik Elektronik Mühendisliği (ing) - - - - - - - -
Endüstri Mühendisliği - - - - - - - - - -
Endüstri Ürünleri Tasarımı - - - - - - - - - -
İç Mimarlık - - - - - - - - - -
İnşaat Mühendisliği - - - - - - - - - -
Makine Mühendisliği - - - - - - - - - -
Mimarlık - - - - - - - - - -
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik - - - - - - - - - -
Çocuk Gelişimi - - - - - - - - - -
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - - - - - - - - - -
Hemşirelik - - - - - - - - - -
Sağlık Yönetimi - - - - - - - - - -
Sosyal Hizmet - - - - - - - - - -
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans - - - - - - - - - -
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme - - - - - - - - - -
Muhasebe Bilgi Sistemleri - - - - - - - - - -
Turizm ve Otelcilik - - - - - - - - - -
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık - - - - - - - - - -
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans - - - - - - - - - -
Doktora (Grafik Tasarım Programı) - - 1 - - - - - - 1
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans - - - - - - - - - -
Doktora - - - - - - - - - -
Genel Toplam 10 0 1 3 1 1 1 0 0 17
Fakülte Birim TBTK KPBP BAP COST SANAYİ İSTKA Toplam
Fen
Edebiyat
Fakültesi
Matematik Bilgisayar - - - - - - -
Moleküler Biyoloji ve Genetik 1.763.873,00 - 53.384 60.000 - - 1.877.257,00
Mütercim Tercümanlık - - - - - - -
Psikoloji 128.263,00 - - - - 915.727,00 1.043.990,00
Sosyoloji - - - - - - -
Türk Dili ve Edebiyatı - - - - - - -
Güzel
Sanatlar
Fakültesi
Grafik Tasarım - - - - - - -
Moda ve Tekstil - - - - - - -
İktisadi
ve
İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme - - 10.000,00 - - - 10.000,00
İşletme (ing) - - - - - - -
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - - - - - - -
Uluslarası İlişkiler - - - - - - -
Uluslarası İlişkiler (ing) - - - - - - -
Uluslarası Ticaret ve Finans - - - - - - -
İletişim
Fakültesi
Gazetecilik - - - - - - -
Görsel iletişim ve Tasarım - - - - - - -
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - - - - - - -
Medya ve İletişim Sistemleri - - - - - - -
Radyo televizyon ve Sinema - - - - - - -
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği - - - - - - -
Bilgisayar Mühendisliği (ing) - - - - - - -
Biyomedikal Mühendisliği - - 24.700,00 - 378.002,00 - 402.702,00
Elektrik Elektronik Mühendisliği - - - - - - -
Elektrik Elektronik Mühendisliği (ing) - - - - - - -
Endüstri Mühendisliği - - - - - - -
Endüstri Ürünleri Tasarımı - - - - - - -
İç Mimarlık - - - - - - -
İnşaat Mühendisliği - - - - - - -
Makine Mühendisliği - - - - - - -
Mimarlık - - - - - - -
Sağlık
Bilimleri
Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik - - - - - - -
Çocuk Gelişimi - - - - - - -
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - - - - - - -
Hemşirelik - - - - - - -
Sağlık Yönetimi - - - - - - -
Sosyal Hizmet - - - - - - -
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans - - - - - - -
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme - - - - - - -
Muhasebe Bilgi Sistemleri - - - - - - -
Turizm ve Otelcilik - - - - - - -
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık - - - - - - -
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Yüksek Lisans - - - - - - -
Doktora (Grafik Tasarım Programı) - 351.000 - - - - 351.000
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Yüksek Lisans - - - - - - -
Doktora - - - - - - -
Genel Toplam 1.892.136,00 351.000,00 88.084,00 60.000,00 378.002,00 915.727,00 3.684.949,00
Sıra Proje Türü Proje Adı Birim Yürütücü Destekleyen Kurum Bütçe (TL)
1 Araştırma "Maturity-onset Diabetes of the Young 3 (MODY3)’ün moleküler patolojisinde ve ayırıcı klinik tanısında miRNA’ların fonksiyonel rolününün araştırılması" Moleküler Biyoloji ve Genetik Doç. Dr. Ergül Berber TÜBİTAK 447.100
2 Araştırma Türkiye’de Maturity-onset Diabetes of the Young (MODY)’ın moleküler ve genetik analizi: HNF1A aday mutasyonlarının fonksiyonel karakterizasyonu ve MODY şüpheli Türk hastalarda sorumlu genin ekzom dizileme yöntemi ile belirlenmesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yard. Doç. Dr. Özlem Yalçın Çapan TÜBİTAK 239.250
3 Araştırma Aktif Bölge Mimarisinin Anlaşılması Temelinde, Nad+ Bağımlı Mutant Candida methylica Format Dehidrogenaz Enziminin Spesifik Aktivitesinin Arttırılması Moleküler Biyoloji ve Genetik Yard. Doç. Dr. Barış BİNAY TÜBİTAK 29.595
4 Araştırma Bacillus Stearothermophillus Laktat Dehidrogenazın (Bs LDH), Endüstriyel Öneme Sahip Kiral α-Hidroksi Asitlerin Asimetrik Sentezi için, Tekrarlamalı Doygunluk Mutagenez (Ism) Metoduna Dayalı Tasarlanması Moleküler Biyoloji ve Genetik Yard. Doç. Dr. Barış Binay TÜBİTAK 75.560
5 Araştırma Endüstriyel Biyokatalitik Proseslerde Asimetrik Sentezlerde NAD(P)H'nin Sürekli Yenilenmesini Sağlamak İçin Isıya Dayanıklı NAD(P)+ Bağımlı Format Dehidrogenazın Chaetomium thermophilum'dan İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu Moleküler Biyoloji ve Genetik Yard. Doç. Dr. Barış Binay TÜBİTAK 312.448
6 Araştırma Format Dehidrogenaz Enzimlere Ait Aktif Bölgenin Çok Boyutlu Mutasyonel Analizi ile Karbondioksitten (CO2) Yenilenebilir Enerjinin Üretimi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yard. Doç. Dr. Barış Binay TÜBİTAK 454.020
7 Araştırma Systems Biocatalysis CM1303-Enzyme engineering for novel and optimized functions Moleküler Biyoloji ve Genetik Yard. Doç. Dr. Barış Binay EU-COST 60.000
8 Araştırma Türk Diyabet Hastalarında MODY’nin Genetik Etiyolojisinin Analizi Moleküler Biyoloji ve Genetik Ergül BERBER BAP 53.384
9 Araştırma İnsan P60-Katanin Proteininin, Bitki Ric1 ve İnsan Homoloğu Kiaa1432 Proteinleri İle Etkileşiminin Tespiti & Etkileşimin Mikrotubuller Üzerinde Fonksiyonel Analizi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yard. Doç. Dr. Şirin KORULU KOÇ TÜBİTAK 29.500
10 Araştırma P60-Katanin - P53 Etkileşiminin Fiziksel Ve Fonksiyonel Analizi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yard. Doç. Dr. Şirin KORULU KOÇ TÜBİTAK 76.000
11 Araştırma İnfluenza A Virüsü M2 Proteinin İşleyiş ve İnhibisyonun Bilgisayarlı Hesaplamalarla İncelenmesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yard. Doç. Dr. Mehmet ÖZBİL TÜBİTAK 100.400
12 Sosyal Bağımsız Yaşamın Rengi Psikoloji Doç. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK İSTKA 915.727
13 Araştırma Dil ile Düşünce Arasındaki Yarık ve Ruh Sağlığına Etkileri: Günlük Yaşamda ve Psikolojik Yardım Süreçlerinde Dilin Önemi Psikoloji Doç. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK TÜBİTAK 128.263
14 Araştırma "Gıda Ve İlaç Endüstrilerinde Kullanılan Spesifik Ürünler İçin Dinamik Olarak Vulkanize Edilmiş Nanopartikül Takviyeli Çokevreli Elasto-Plastik Yapılar Biyomedikal Mühendisliği Yard. Doç. Dr. Yeşim Müge ŞAHİN MANUNET -TÜBİTAK 378.002
15 Araştırma Yeni Antrakinon Türevlerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu Biyomedikal Mühendisliği Yard. Doç. Dr. Yeşim Müge ŞAHİN BAP 24.700
16 Araştırma İnfografik Yöntemi ile Deprem Bilinçlendirme Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Burcu Burçak ERDAL İSTKA 351.000