Duyurular

ETRERA 2020 Programı araştırmacıları ve girişimcileri çağırıyor

ETRERA 2020 iki yeni çağrı ile inovasyon desteği başlatmaktadır.ETRERA 2020 Akdeniz ülkeleri arasında teknoloji transferini hızlandırma amacıyla açılmış bir AB projesidir. 

ETRERA 2020  Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden, dokuz ülkeden on iki organizasyon ile kurulmuş bir konsorsiyum olup üye ülkeler arasında, yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili girişimcilik faaliyetlerini destekleyip, araştırma ve inovasyon arasında var olan boşluğu kapatmayı hedeflemektedir.

ETRERA 2020 paydaş gruplar(araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisleri ve iş merkezleri) arasında kapsamlı ortaklıklar teşekkül edip yenilenebilir enerji sistemlerinin  yaygınlığının arttırılması ve ilgili teknolojilerin paylaşımının arttırılmasına aracılık faaliyetleri yürütmektedir.

ETRERA 2020 inovasyon desteği amacıyla aşağıda belirtilen özelliklere sahip bireyler için iki çağrıyı başlatmış bulunmaktadır: 

- Yenilenebilir enerji alanında girişimci veya girişimcilik potansiyeline sahip, ancak girişimcilik kapasite ve yeteneklerini arttırmak için

teknik desteğe ihtiyaç duyan bir birey misiniz?

- Yeni başlayan veya genç bir inovasyoncusunuz  ancak güneş, rüzgar ve akıllı şebeke konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile inovasyon

hizmetlerine erişim de zorluk mu yaşıyorsunuz?

- Araştırmacı olup araştırma fikrinizi bir iş fikrine mi dönüştürmek istiyorsunuz?

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürü vb) buradan ulaşabilirsiniz.
 
Programla ilgili her türlü konuda Proje Destek Ofisi ile iletişime geçebilir, proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.
 
Saygılarımızla,