Komisyon

BAP Komisyonu
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Rektör
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
Prof. Dr. Köksal ÖNER
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan
Prof. Dr. Onur OSMAN
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ergül BERBER
Fen - Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK
Fen - Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi