Misyon ve Vizyon

Misyon

  • Gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
  • Bilimsel araştırmalar için mali kaynak sağlayarak bu kaynağı hızlı, verimli ve adil bir şekilde yönetmek.
  • Disiplinler arası, ulusal, uluslararası bilim insanları arasında işbirliği imkânları oluşturmak.
  • Üniversitemiz Araştırmacı kadrosunun akademik yaşamlarını kolaylaştırarak başarılarını yükseltmek.
  • İstanbul Arel Üniversitesi’nin bilimsel arenada bilinilirliğini artırarak saygın ve araştırmada öncü bir üniversite durumuna getirmek.

Vizyon

Başarılı araştırmacılar için çekim merkezi haline gelerek, ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde insanlığa faydalı, nitelikli bilgi üreten, paylaşan, yaygınlaştıran, dünyanın sayılı bilimsel çalışma üreten üniversitelerinden biri haline getirmek.